Online Users

Αρχική>Ανακοινώσεις για εργασία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

36 θέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Λήξη: 30/03/2009

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ως εξής:

Τριάντα δύο (32) Ημερήσιοι φύλακες

Δύο (2) Νυκτοφύλακες

Δύο (2) Προσωπικό καθαριότητας

Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Μ. Ανδρόνικου 6.

34 θέσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης/ Αθήνα Θεσσαλονίκη

Λήξη: Επικοινωνήστε με τον φορέα

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Τόπος Εργασίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 1 ΠΕ Συντονιστές Κινηματογραφικών Προγραμμάτων
 • 6 ΠΕ Στελέχωση Τμημάτων
 • 3 ΔΕ Στελέχωση Τμημάτων
 • 2 ΔΕ Βοηθοί Διοικητικού - Λογιστικού
 • 5 ΔΕ Ελεγκτών Εισιτηρίων
 • 2 ΔΕ Ταμίες
 • 3 ΔΕ Χειριστές Μηχανών Προβολών
 • 2 ΔΕ Κλητήρες
 • 1 ΔΕ Συντηρητές Εργατοτεχνίτες ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
 • 1 ΥΕ Καθαριστές/στριες

Τόπος Εργασίας: ΑΘΗΝΑ

 • 3 ΠΕ Συντονιστές Κινηματογραφικών Προγραμμάτων
 • 1 ΠΕ Στελέχωση Τμημάτων
 • 3 ΔΕ Στελέχωση Τμημάτων
 • 1 ΠΕ Λογιστές
 • 1 ΔΕ Κλητήρας

Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη (Πλατεία Αριστοτέλους 10, κτίριο Ολύμπιον) και στην Αθήνα (Λεωφ. Αλεξάνδρας 9, β όροφος) από 10.00 - 13.00.

 

16 θέσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Λήξη: 30/03/2009

Πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού δέκα έξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Θεσσαλονίκης/ Δ/νση Ηλεκτρολογικού, ως εξής:

Επτά (7) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ

Πέντε (5) ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Τέσσερις (4) ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οδός Βενιζέλου αρ. 45 2ος όροφος, γραφείο 209 και ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού Ιδ. Δικαίου τηλ. 375-331, 375-332, 375-273.

Κατεβάστε την προκήρυξη

174 Ταμίες Ελεγκτές και Ταξιθέτες στην Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε./ Αθήνα Επίδαυρος

Λήξη: Επικοινωνήστε με τον φορέα

Η Ελληνικό Φεστβάλ Α.Ε. καλεί όσους έχουν τα προσόντα ή μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2009 στην Αθήνα και την Επίδαυρι να υποβάλλουν αιτήσεις για:

Αθήνα (από 2/5/2009 μέχρι 15/10/2009)

23 Ταμίες

75 Ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου

* αιτήσεις μέχρι 15/04/2009

Επίδαυρος (από 15/6/2009 μέχρι 25/8/2009)

6 Ταμίες

70 Ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου

* αιτήσεις μέχρι 24/4/2009

Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλονται στα γραφεία της υπηρεσίας (πρωτόκολλο) οδός Χατζηχρήστου 23 και Μακρυγιάννη, Κουκάκι 11742 Αθήνα. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-9282904.

 

390 θέσεις στον ΟΠΑΔ

Λήξη: Επικοινωνήστε με τον φορέα

Τριακόσια ενενήντα (390) άτομα (Ελεγκτές γιατρούς, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης προσωπικού, Χειριστών Η/Υ, Εργατών και Οδηγών) τα οποία θα συνάψουν σύμβαση έργου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με τον ΟΠΑΔ.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των ατόμων ανά ειδικότητα καθορίζεται σε:

 • 115 ελεγκτών γιατρών
 • 45 Οδοντιάτρων
 • 23 Φαρμακοποιών
 • 25 Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • 167 Χειριστών Η/Υ
 • 13 Εργατών
 • 2 θέσεις Οδηγών

Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν υποψήφιοι με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η απασχόληση υποψηφίων με προσόν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης.

Από τη Δευτέρα 26/1/2009 οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στις κατά τόπους Υ.Π.Α.Δ. και στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, Μακεδονίας 8, Αθήνα, 2ος όροφος.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ ΓΕΣ

2.000 ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς

Λήξη: 22/05/2009

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη 2.000 ανδρών - γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στο Στρατό Ξηράς.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την 22 Μαΐου 2009.

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί από την 13η Ιουλίου μέχρι 7η Αυγούστου 2009. Οι υγειονομικές - ψυχοτεχνικές εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν από την 31η Αυγούστου μέχρι 2α Οκτωβρίου 2009. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέχρι την 2α Νοεμβρίου 2009. Η κατάταξη των προσληφθέντων θα πραγματοποιηθεί την 18η Νοεμβρίου 2009.

Προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ ( www.army.gr )

Ζητούνται κομμώτριες από το κομμωτήριο "Αntoine" στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, 25 ης Μαρτίου 74.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 330555.

 

 

Όσοι από τους απόφοιτους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ένα ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον, το ξενοδοχείο HYATT REGENCY THESSALONIKI προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης για το Spa του ξενοδοχείου στην παρακάτω ειδικότητα :

•  ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ (κωδ.AES)

  Απαραίτητα προσόντα:

•  Πτυχίο αισθητικού

•  Εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση

•  Απαραίτητη γνώση manicure - pedicure

•  Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας

•  Ομαδικό πνεύμα εργασίας

•  Ευχάριστη προσωπικότητα, με επικοινωνιακές ικανότητες

και προσανατολισμό στις ανάγκες πελατών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Εργασίας στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας και το βιογραφικό τους στην παρακάτω διεύθυνση :

Ξενοδοχείο HYATT REGENCY THESSALONIKI

Υπόψη Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Giovanni Serafini

Τ.Θ. Αεροδρόμιο Μακεδονία, 55 103 Θεσσαλονίκη

Fax: 2310 401.489

Ηλεκτρονική διεύθυνση : career@hyatt . gr

Ιστοσελίδα : www.thessaloniki.regency.hyatt.com

Στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση στα τηλέφωνα 2310 401.490 και 2310 401.491 από 09 :00 έως 19 : 00 (Δευτέρα - Παρασκευή)